informácie a rezervácie:

 

  • telefonicky na +421 908 469 666- kontaktná osoba Mgr. Mária Zelenická
  • e-mailom na chichiworld@centrum.sk
  • termín Vám potvrdíme po úhrade zálohy vo výške 50e (táto čiastka je pri zrušení akcie z Vašej strany nevratná, ak dieťa ochorie, je možné dohodnúť iný termín)
  • zvyšná suma sa vyplatí priamo na oslave (bude Vám vystavený doklad o zaplatení)
  • cena je rovnaká ak si prenajmete naše priestory alebo sa oslava uskutoční u Vás doma, či v priestoroch Vami vybranými
  • ak bývate mimo Nitry a prajete si oslavu u Vás doma, cena dopravy je 0,25€ / 1km
  • záväznou objednávkou nám dávate súhlas na uverejnenie fotiek a videí na reklamné a propagačné účely (deti niesú menované)
 
 
Pri poškodení výzdoby/výbavy sa platí nasledovná škoda:
  • poškodenie výzdoby:    10 - 100,-e
  • poškodenie výbavy:      10 – 100,-e  (diskogule, blockbuster, parostroj, stoly, stoličky)