CHICHInglish ponúkame kurzy pre deti:
  • 2 – 3 ročné deti – 2x týždenne 45 min. v popoludnajších hodinách
  • 4  - 6 roční predškoláci – 2x týždenne 45 min. v popoludnajších hodinách
  • žiaci ZŠ
  • 1. – 2. ročník – 2x týždenne 45  min.
  • 3. – 4. ročník – 2x týždenne 45 min.