*našou prioritou je, aby sa Vašemu dietaťu na angličtine páčilo a aby sa k nám tešilo rovnako, ako na ostatné, pre dieťa viac atraktívne krúžky (tanečná, výtvarná, karate, futbal...)
*nechceme, aby malo pocit, že sa musí učiť ako v škole a preto forma výučby spočíva v týchto aktivitách:
 • hry na rozvoj slovnej zásoby
 • pesničky
 • tančeky
 • scénky
 • sledovanie rozprávok
 • bilinguálna komunikácia lektorky
 • osvojenie si základných fráz
 • žiaci ZŠ sa pridŕžajú aj učiva ZŠ
Počas školského roka čakajú na Vaše dieťa:
 • Halloween party (október/november)
 • Christmas party (december)
 • Carnival (február)
 • Easter egg hunt party (apríl)
 • Bye Bye party (jún)