Zásady ochrany osobných údajov na našich webových stránkach

Zásady ochrany osobných údajov platia pre tieto web stránky a nemusia platiť pre ostatné webové stránky Ak s týmito Zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, tieto web stránky.

Vstupom a používaním týchto web stránok vyhlasujete, že s ustanovením týchto Zásad ochrany osobných údajov súhlasíte.

Používaním týchto web stránok súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje získané prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom v súvislosti s vaším používaním týchto web stránok a služieb, vo vzťahu k týmto web stránkam a službám, prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom vzťahujúcim sa na tieto web stránky a služby, môžu byť prenášané cez medzinárodné hranice k miestam, kde sa nachádzajú servery podporujúce tieto web stránky (vrátane, ale nie výlučne len, prenosov z týchto miest späť do krajiny vašej registrácie) za účelom prevádzkovania a rozvíjania týchto web stránok a služieb, vrátane prenosov ku subdodávateľom alebo zástupcom crazychichi.sk, ktorí vykonávajú úlohy súvisiace s týmito web stránkami a službami, alebo za účelom uchovávania údajov v príslušných databázach.

Automaticky zhromažďované neosobné informácie

Naša spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať ochranu súkromia návštevníkov svojich webových stránok. Vezmite, prosím, na vedomie, že celkové štatistiky a potrebné informácie o stránkach smieme poskytnúť dôveryhodným tretím stranám, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné identifikačné údaje.

Osobné informácie

Nato, aby sme v budúcnosti boli schopní odpovedať na vaše otázky, plniť vaše požiadavky, budeme vás možno musieť požiadať o osobné údaje, ako sú napr. vaše meno, adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo. Tieto údaje využijeme v súlade s platnými právnymi predpismi na odoslanie odpovedí na vaše otázky, alebo na to, aby sme vás mohli kontaktovať elektronickou poštou či telefonicky a informovať vás o propagačných akciách, ktoré vám budeme môcť ponúknuť.

Zabezpečenie

Vezmite, prosím, na vedomie, že z dôvodu neustáleho rizika spojeného s poskytovaním osobných údajov, či už osobne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu, ako aj preto, že žiadny technologický systém nie je absolútne bezpečný a odolný voči hackerom, prijala naša spoločnosť určité opatrenia na zamedzenie a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu, zneužitia alebo nepresnosti vašich osobných údajov.

Presnosť zhromažďovaných údajov

Naša spoločnosť z vlastnej vôle alebo na vašu žiadosť doplní, opraví alebo vymaže akékoľvek neúplné, nepresné alebo neaktuálne osobné údaje získané v súvislosti s prevádzkou týchto web stránok. 

Identifikácia návštevníka

V princípe môžete používať tieto web stránky pre informačné účely bez toho, aby ste nás informovali o tom, kto ste, a museli jej poskytovať nejaké osobné údaje. Avšak z času na čas môže webstránka spoločnosti umiestniť do vášho počítača informáciu, ktorá nám umožní  zhromažďovať určité údaje. Tieto informácie sú bežne označované ako "cookies" a používajú sa na mnohých webových stránkach - ich používanie na takéto účely sa stalo v tomto odvetví úplne bežným. Cookie sú uložené na pevnom disku vo vašom počítači a nie na týchto Stránkach. Naša spoločnosť, a/alebo ňou poverené tretie osoby budú používať len informácie, ktoré sami umiestnili v cookies prostredníctvom týchto web stránok alebo iných internetových stránok našej spoločnosti.

Používanie cookies nie je identifikovateľná - inými slovami, cookies identifikujú váš počítač, nie vás osobne. Pomocou informácií, ako a kedy naši návštevníci používajú tieto web stránky, alebo iné stránky našej spoločnosti, môže naša spoločnosť ďalej zdokonaľovat tieto web stránky. Ak si neželáte dostávať cookies, alebo chcete byť upozornení o ich prijatí, môžete si tak nastaviť váš internetový prehliadač, v prípade že tento prehliadač dané nastavenia umožňuje. Prosím, budte si vedomí toho, že pri vypnutých cookies nemusíte byť vždy schopní prezerať si určité časti web stránok, ktoré by obohatili vašu návštevu, ani nebudete môcť stahovať určité obsahy a/alebo zúčastňovať sa určitých transakcií na týchto Stránkach.

Okrem vlastných používame aj cookie služby Google Analytics s cieľom získavania prehľadov o tom, ako zobrazenia reklám a iné spôsoby použitia reklamných služieb, ako aj interakcie s týmito zobrazeniami reklám a reklamnými službami súvisia s návštevami našich stránok. Cookies sú využívané na informované spravovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa..

Okrem toho môžu tieto web stránky používať inú technológiu, ktorá umožňuje našej spoločnosti zhromažďovať určité technické informácie, ako napríklad vašu adresu internetového protokolu (IP), druh operačného systému, ktorý používate na vašom počítači, druh internetového prehliadača a adresy iných prepojených stránok za účelom zlepšenia poskytovaných služieb.

Zmeny

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť alebo môžeme zmeniť, upraviť alebo zamedziť prístup na web stránky alebo ich obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.